Vår Vision

Vi befinner oss nu i en tid då Skandinavien behöver sin egen ledande leverantör av 3D-animationer. Bristen på expertanimatorer, långa leveranstider och höga priser som sätts av utländska byråer har minskat lokala företags vilja att använda denna typ av visuell tillgång som i själva verket överför information mest effektivt.

Detta är där Merkurius Media kommer in i bilden. Vi är specialiserade på att skapa anpassade 3D-animerade videor som ger liv åt dina idéer på ett visuellt övertygande sätt. Vi förstår att ditt företag är unikt och tar oss tid att förstå din varumärkesidentitet och ditt budskap så att vi kan skapa en video som verkligen fångar essensen av din produkt eller processen för dess tillverkning, montering och installation. Oavsett om du vill skapa en förklarande video, en produkt-demo, en instruktionsanimation eller något annat heltäckande så har vi dig täckt.

Vårt ultimata mål är att popularisera användningen av 3D-animerade videor i Skandinavien för att göra informationsöverföring mer effektiv och därmed förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtion och produktion och uppnå högre nivåer av ekonomisk produktivitet.